Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1987
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976  1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 1 (anul XXXII)
ianuarie 1987
 
 
 
 

Aniversarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România
Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu despre istoria patriei de Ion Ardeleanu
Personalitate proeminentă a vieţii politice şi ştiinţifice contemporane de Eugenia Busuioceanu
Şcoala muncii, temă esenţială a creaţiei literar-artistice de Theodor Mănescu
Teatrul Unirii de Mircea Mancaş
Unul dintre matadori de Tudor Popescu
Din unghiul animatorului de Victor Moldovan
Din dragoste de teatru... de Paul Ioachim
Profiluri Petre Popescu
Microanchetă la Teatrul Popular din Slobozia de Valeriu Grama
Festivalul artei şi creaţiei studenţeşti, Cluj de Constantin Cubleşan
Ancheta revistei „Teatrul” realizată de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Naţional din Bucureşti de B. Elvin
Ancheta revistei „Teatrul” realizată de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul „Bulandra” de Ion Besoiu
Ancheta revistei „Teatrul” realizată de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul de Comedie de Silviu Stănculescu
Ancheta revistei „Teatrul” realizată de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Giuleşti de Elena Deleanu
Ancheta revistei „Teatrul” realizată de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Mic de Dinu Săraru
Ancheta revistei „Teatrul” realizată de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul „Nottara” de Ion Brad
Caleidoscop
Dramaturgia şi problematica noii revoluţii agrare de Ion Băieşu
Dramaturgia şi problematica noii revoluţii agrare de Gheorghe Spânache
Dramaturgia şi problematica noii revoluţii agrare de Constantin Codrescu
Caleidoscop
Cronica dramatică: „Dimineaţa pierdută” dramatizare de Cătălina Buzoianu după romanul Gabrielei Adameşteanu (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Măciucă
Cronica dramatică: „Aventura unei arhive” de Theodor Mănescu (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) de Aurelia Boriga
Cronica dramatică: „Audienţă la consul” de Ion Brad (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de  Liana Cojocaru
Cronica dramatică: „Nu ne naştem toţi la aceaşi vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Liana Cojocaru
Cronica dramatică: „Floarea de cactus” de Barillet şi Gredy (Teatrul „Nottara”) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Baltagul” de Constantin Paiu după romanul lui Mihail Sadoveanu (Teatrul pentru Copii şi Tineret din Iaşi) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Sinteze ritmice” (Teatrul „Nottara”) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Muntele dragostei” (Teatrul „Ion Creangă”) de Emanoil Engel
Cronica dramatică: „Theatrum Mundi” la Muzeul de Artă al R.S.R. de Emanoil Engel
Viitorul rol: Costel Constantin şi Sinka Karoly de Maria Marin
Masa rotundă a revistei „Teatrul”. În dezbatere volumul „O antologie a dramei istorice româneşti” de Ion Zamfirescu (Participă: conf. univ. dr. Vicu Mîndra, Constantin Radu-Maria, Artur Silvestri, Paul Tutungiu)
Personajul istoric între document şi ficţiune: Alexandru Ioan Cuza de Ionuţ Niculescu
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Everac (III) de Adriana Popescu
Obiectul şi subiectul de Leonida Teodorescu
Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu
Cei care plătesc cu viaţa” (Dragostea şi revoluţia II) - dramatizare de Mihaela Tonitza-Iordache după romanul cu acelaşi titlu de Dinu Săraru
Caleidoscop de Avenic
Teatrul în presa de acum un veac - ianuarie 1887 de Ionuţ Niculescu