Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1984
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973  1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie-noiembrie
1966 1977 1988 decembrie
1989  
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 10-11(anul XXIX)
octombrie-noiembrie 1984
 
    
    
Activitatea politico-ideologică de ridicare a conştiinţei socialiste şi formare a omului nou
Miezul fierbinte al certitudinii
Idei de excepţională valoare pentru orientarea creaţiei literar-artistice de Paul Tutungiu
Eroul comunist - marele nostru contemporan de Ileana Berlogea
Dezvoltarea creaţiei dramatice şi a artei scenice româneşti de Mihai Vasiliu
„Toamna roşie” - dramatizare de Mihaela Tonitza-Iordache după „Dragostea şi revoluţia” (I) de Dinu Săraru
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Teatrele populare şi muncitoreşti în noua stagiune de Mihai Crişan
„Rampa” acum 50 de ani (octombrie 1934) de Ionuţ Niculescu
Meşterul Calboreanu de Alecu Popovici
Cronica literaturii dramatice: Avatarurile pelicanilor sau dramaturgia reactivărilor mitice (dramaturgia lui D. R. Popescu) de Paul Tutungiu
Portretul dramaturgului la 60 de ani de Artur Silvestri
Convorbire cu Ion Brad de Mira Iosif
Telex - „Teatrul”
Convorbire cu Lucia Nicoară de Antoaneta C. Iordache
Cronica dramatică: „Parola” de Petru Vintilă (Teatrul Giuleşti) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Martor şi judecător” de Ion Bălan (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Aleea Bastionului 77” de Baróty Géza şi Eisemann Mihály (Teatrul de Stat din Oradea - secţia maghiară) de Mircea Em. Morariu
Cronica dramatică: „Passacaglia” de Titus Popovici (Teatrul „Bulandra”) de Ludmila Patlanjoglu
Cronica dramatică: „Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu şi Octavian Sava (Teatrul „Ion Creangă”) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: „Clipa” dramatizare de Virgil Stoenescu după Dinu Săraru (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Cristina Dumitrescu
Cronica dramatică: „A doua conştiinţă” de Barbu Ştefănescu Delavrancea (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Viaţa e vis” de Calderon de la Barca (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Buna noapte nechemată” de Alexandru Popescu (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Paraziţii” de Csiky Gergely (Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „A douăsprezecea noapte” de Shakespeare (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Poveste din Hollywood” de Neil Simon (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Irina Coroiu
Cronica dramatică: spectacol-coupé „Farul” de Djordje Lebovic, „Domnul Valentino” de Borislav Pekic (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Variaţiuni pe tema dragostei” de S. Alioşin (Teatrul „Nottara”) de Victor Parhon
Cronica dramatică: „Constelaţia Boema” de M. Maximilian şi Vasile Veselovski (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) de Dinu Kivu
Viitorul rol: Florina Luican de Maria Marin
Viitorul rol: Ilie Gheorghe de Maria Marin
Viitorul rol: Elekes Emma de Maria Marin
Viitorul rol: Emil Hossu de Maria Marin
Valori ale teatrului românesc: Larisa Stase Mureşan de Victor Parhon
Telex - „Teatrul”
Valori ale teatrului românesc: Costache Babii de Victor Parhon
Valori ale teatrului românesc: Miske Laszló de Mircea Em. Morariu
Valori ale teatrului românesc: Prezentul viitorului şi Mircea Diaconu de Dan Micolescu
Tineri regizori la rampă: Mihai Manolescu de Ludmila Patlanjoglu
Un spectacol militant de Ionuţ Niculescu
„Horea” (dramă în trei acte) de Mircea Vaida
Muzica, baletul şi interpreţii lor de Luminiţa Vartolomei
O solie a artelor de Mircea Rareş
Seri de balet sovietic de Tea Preda
Cronica teatrului radiofonic: Despre... suflet de Cristina Dumitrescu
Ansamblul de operă în stil Beijing din Republica Populară Chineză de Cătălina Buzoianu
Note: Un interesant caiet teatral de Ionuţ Niculescu
Jurnal (ne)teatral american de Mihaela Tonitza-Iordache
Telex - „Teatrul”
Cu sorana Coroamă-Stanca despre Oedip de George Enescu la Opera din Weimar de Corina Şuteu
Convorbire cu Gőrgey Gábor de Paul Tutungiu
Contradicţia iraţionalismului şi teatrul contemporan de Henri Wald
Solilocvii paralele de Silvian Iosifescu
Personajul istoric între document şi ficţiune: Ştefan cel Mare de Ionuţ Niculescu
„Rampa” acum 50 de ani (noiembrie 1934) de Ionuţ Niculescu
Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Brad şi Mircea Bradu de Adriana Popescu
Note: Caratele artei scenice de Ionuţ Niculescu
Jurnal de critic (1944-1984) de Valentin Silvestru
Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu
Cartea de teatru: Actualitate şi durabilitate de Mariana Brăescu
Semnal: Oglindă, buzunare, pistol, pantaloni de Virgil Munteanu
Cronica cronicii teatrale: Sub semnul exigenţelor formative de Myosotis