Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1968
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
  1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 11 (anul XIII)
noiembrie 1968
 

Teatre vechi şi noi în Transilvania de Victor Eftimiu
Preocupări teoretice şi oameni de acţiune (viaţa teatrală a Transilvaniei între anii 1860 - 1918) de V. Mîndra
Pagini de luptă (Documente. Mărturii. Evocări)
Turneul de onoare de Emil Boşca-Mălin
"Mult visata scenă românească" de Sică Alexandrescu
Repere axiologice de Mihai Nadin
Convieţuire şi colaborare frăţească de Zsolt Gálfalvi
Teatrele germane din Timişoara şi Sibiu de Ilse Schumann
Săgetătorul (dramă în patru părţi) de Ion Omescu
Piese şi autori dramatici la începutul anului teatral de Dan Cristea
Primele spectacole ale stagiunii: "Becket" de Jean Anouilh la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" de C. Paraschivescu
Primele spectacole ale stagiunii: "Ucigaş fără simbrie" de Eugen Ionescu la Teatrul de Comedie de Mira Iosif
Primele spectacole ale stagiunii: "Dansul morţii" de August Strindberg la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" de Ana Maria Narti
Primele spectacole ale stagiunii: "Îngrijitorul" de Harold Pinter la Teatrul Mic de B.T. Rîpeanu
Primele spectacole ale stagiunii: "Croitorii cei mari din Valahia" de Alexandru Popescu pe două scene de Valeria Ducea
Primele spectacole ale stagiunii: "Cezar, măscăriciul piraţilor" de D.R. Popescu la Teatrul de Stat din Sf. Gheorghe de Mihai Nadin
Primele spectacole ale stagiunii: "Hora domniţelor" de Radu Stanca la Teatrul Naţional din Cluj de C. Paraschivescu
Teatrul-şcoală prezintă şi el o formă estetică de Aurel Brumaru
Cîntec de dragoste în minor de N.C. Munteanu
Faţete dramatice incerte de Mirela Nedelcu
Din trilogia Moldovei de N.C. Munteanu
Sub posibilităţi de Victor Parhon
Intenţii bune, dar... de Victor Parhon
Mai multă exigenţă ! de Mira Iosif
Compania franceză Serreau - Perinetti de Ana Maria Narti
...Şi English Stage Company de Mira Iosif