cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
210 Kb Imagine: foaia de titlu, inv.250
Îndreptarea legii (română), 1652

        Îndreptarea legii cu Dumnezeu care are toată judecata Arhierească și împărătească : Pravila Sfinților Apostoli : Lângă aceasta și ale sfinților Dascăli ai lumii : Teologhia Dumnezeeștilor Bogoslov / cu porunca si învățătura Blagocestivului împărat Ioan Comnenul, Alexie Aristinu ; cu nevoința și osârdia și cu toată cheltuiala a prea sfințitului Ștefan. – Iar acum de întâi prepusă toată de pre elinește pre limba rumănească. – (Târgoviște : în Tipografia prealuminatului [...] Domn [...] Matei V. Bas. în sfânta mitropolie, 1652). – [24]f., 794p. : ilustrații ; in folio (29 x 19 cm.) + [12] f. ms + 1 f. cu gravură, 36 R.

* Numerotare greșită a paginilor
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 61
Îndreptarea legii (română), 1652 [titlu uniform]
Alexie Aristinul , diac. patron.
Ștefan , mitropolit al Țării Românești . ed.com. ; trad.
Ioan Comnen , împărat al Bizanțului. patron.

cuvinte cheie: drept public; etică și morală socială

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 20 august 1999... Victor Toader