cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
210 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.250

Îndreptarea legii (română), 1652

NOTE DE EXEMPLAR:

. – P. [1-16, 19-22, 27-50], 1-375, 384-795

* Învelitoare din piele maro lăcuită, pe tăblii de lemn, frize florale aurii imprimate la cald, binduri. Tranșa de un galben acum lăsat. Legătura e secundară, executată după 1823, deoarece taie o însemnare din acest an. Are capitalband. Cotorul și tranșa sunt arcuite, legătura fiind făcută în forzaț cu falț
* Citat în: Mălinaș, Constantin -- Catalog de carte românească veche (1643-1830). – Oradea : Editura „Mihai Eminescu“, 1993. 6
* Conservare: exemplar în stare foarte bună de conservare ; lipsesc câteva pagini în completare la [50], 795 cât are un exemplar integral păstrat ; urme de închizători
* Ex libris: Hayca Michally Fonatza Tonito 836 [p. 425]
* Ex libris: Iancul din Vașcoh 1773 [. 588]
* Ex libris: Popovici Niculaie 1773 [p. 465]
* Ex libris: Săsăștie că această sfântă și dumnezeească pravilă este a diaconului Stoica ot[ot]ța [p. 72-73]
* Ex libris: Scris-am eu Popa Ioan paroh în F[elșo] Cânpani [p. 591]
* Însemnări: „Anul 1823 12 zile a luni lui aprilie nici un om mau avut fân și mărhale au fost să piară de foame bucatele nu au fost scumpe dară [tăiat]“ , alfabet: chirilic [518]
* Însemnări: „La anul 1836 au nins la Irimie și au și înghiețat tare cât toți pomii sau uscat. Eu Haica Mihai învățător în Fonață“ , alfabet: chirilic [636]
* Însemnări: „Această s: și dmneziască Pravilă este cumpărată de mine Protopop al Vașcohului cu 80 de florinți în luna lui Indria: 21 de zile 1620 lăcuitoriu în Câmpani de sus“ , alfabet: chirilic [16]
* Însemnări: „Aceasta îndreptare alegii altmintrelea pravilă sfântă de sfinți părinți întemeiată și sfintele soboră introdusă au fost și la mine cel mai mic întră preoți Nicolae Popovici din Șiștu în anul 843 Martie în 4 zile. Nicolae Popovici din Sediști 843“ , alfabet: chirilic [543]
* Însemnări: „Această sfântă Pravilă au dat Alexandru din Câmpania de suși la mine pentru căutarea și îndreptarea minții pentru lucru de osebi care mai jos iscălit Teodor Pop neguțător în Băița în anul 803“ , alfabet: chirilic [424]
* Însemnări: „Această sfimntă îndreptare alegi este alui Popovici Nicola... însămnatu Vasilie... în Olcsa [tăiat]“ , alfabet: chirilic [16]
* Însemnări: “Această Stă îndreptare de lege au fost și la mine învățătoriu în Fonață în anul 1844 Haica Mihai învățători născut din Sedeaște“ , alfabet: chirilic [472]
* Însemnări: „În anul 1803 în 29 zile alui avgust au fost sfânta pravila la mine Teodor Pop în Băița“ , alfabet: chirilic [176]
* Însemnări: „Îndreptare legi adecă Pravilă după sârbie au fost la mine învățătoriu din Fonață Haica Mihai 1844 Haica Mihalyi tanito“ , alfabet: chirilic [543]
* Însemnări: „Pravila sau Îndreptaria alegi cu dumnezău cel s: Iaste alui Nicolae Popovici lăcuitori în Câmpani de Sus o am adus pentru îndreptarea cugetului ; pentru care dumnezău ca un tată al mili și al îndurărilor săi dăruiască împărăția ceriurilor și viață de veci în viacul ce va să vie. Fenața Mai 1 zi Anul domnului 825. Cu totul smerit și aplecat slugă al tuturor și voitori de bine Jancovici Constantin învăță[tor]“ , alfabet: chirilic [424]
* Însemnări: „Să să știe de când au fost sfnta Pravilă în Vșcoh la Popa Nicolae șI am scrisu eu diiac Jancul din Vașcoh ani 1773“ , alfabet: chirilic [536]
* Însemnări: „Săseștie când au fost aciastă sfântă pravilă la mine în Bărăști la Ioan Coroi Pop în luna lui aprilie în 26 de zile anu 824 Ioan Coroi m.p. în Bărăști“ , alfabet: chirilic [658]
* Însemnări: „Tot la mine au fost în anu 1840 Haica M“ , alfabet: chirilic [636]
* Însemnări: „Să să știe căntrăciastă sfntă carte adecă îndreptarea legii... am cetit șI în anu 1847 luna aprilie șI iară în anu 1854/5 fiind paroh greco unit în Băița, Petru Sabău“ , alfabet: chirilic [683]
* Însemnări: „Și eu mă rog să erte pre acel care au scrisi ca și pe acei cari miafost învățători fevrar 13 855. Pentru Rauli preotu“ , alfabet: chirilic [159]
* Însemnări: „Rogumă lui dumnezeu din ceriu să iarte pre fratele și slujitoriul Stei treimi Nicolae Popovici care au viețuitu cu mine în viață 10 ani șI el sau dus întru domnul. Haica Mihai învățătoriu în Fonață“ , alfabet: chirilic [159]
* Însemnări: „Spre aducere aminte amu scris pentru paguba popi din Olcsa când au arsu colna popi au arsu 7 porci... 859 [tăiat]“ , alfabet: chirilic [14]
Haica, Mihai [învățător din Fânațe, Bihor] [deținător istoric]
Pop Coroi, Ioan , [din Bărăști, Bihor] [deținător istoric]
Pop, Teodor [neguțător din Băița, Bihor] [deținător istoric]
Popovici, Nicolae [din Șuștiu] [deținător istoric]
Rauli, Petru , preot [deținător istoric]
Biblioteca „Vasile Sala“ (Vașcău, jud. Bihor) [deținător istoric]
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai“ (Oradea), inv. 324.018
Proveniență: transfer, 26.09.1969
bibliografi:
Constantin Mălinaș (elaborare 1985)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 1 februarie 2000 Victor Toader