HOME

   FILE de CALENDAR – PERSOANE și EVENIMENTE
(Musical and Choreographic Calendar – persons and events)

– IUNIE –

DATA (Date) EVENIMENT (Event)
1 iun. 1997 Moare la Bucureşti, GEORGE MANOLIU (n. 20 mar. 1911, Bacău), violonist şi pedagog.
1 iun. 1929 Se naşte la Răduleşti, VASILE TOMESCU, muzicolog şi critic muzical.
1 iun. 1928 Se naşte la Brădiceni, PETRE BRÂNCUŞI, muzicolog, profesor şi compozitor.
1 iun. 1900 D. G. Kiriac pune bazele Societăţii Corale "Carmen".
2 iun. 1934 Se naşte la Beclean, CONSTANŢA CÂMPEANU, soprană şi regizoare.
2 iun. 1930 Se naşte DAN IORDĂCHESCU, bariton.
3 iun. 1951 Se naşte la Bucureşti, MIHAELA MARINESCU, muzicolog, critic muzical, profesor.
3 iun. 1941 Se naşte la Borleşti, VASILE VASILE, bizantinolog, muzicolog, etnomuzicolog şi profesor.
3 iun. 1937 Se naşte la Cluj-Napoca, LUCIAN MEŢIANU, compozitor şi profesor.
4 iun. 1965 Moare la Bucureşti, IOAN VLĂDUŢĂ (n. 19 iun. 1875, Valea Boierească), compozitor. Profesor la Conservatorul din Iaşi. Muzică de fanfară ("Marşul ofiţerilor", "Marş eroic"), de cameră, corală, vocală.
4 iun. 1929 Se naşte la Vinderei, VASILE DONOSE, muzicolog şi compozitor.
4 iun. 1928 Se naşte la Bucureşti, VALENTIN TEODORIAN (m. ian. 1995, Bucureşti), tenor. Cântăreţ de operă, de lied şi de concert.
4 iun. 1925 Moare la Cluj, GHEORGHE DIMA (n. 28 sept. 1847, Braşov), compozitor, dirijor şi pedagog. Primul director al Conservatorului din Cluj, animator al vieţii muzicale din Transilvania. Unul dintre primii maeştri ai polifoniei corale româneşti. Muzică vocal-simfonică, corală (10 caiete de cântece populare româneşti), vocală, lucrări didactice.
4 iun. 1915 Se naşte la Kovin - Iugoslavia, MIRCEA POPA (m. 17 aug. 1975, Bucureşti), dirijor şi compozitor.
4 iun. 1905 Se naşte la Şanoviţa, NICOLAE URSU (m. 10 febr. 1969, Timişoara), compozitor şi folclorist. "Rapsodie pentru orchestră", muzică de cameră, corală. Culegeri de folclor, studii asupra folclorului bănăţean, lucrări didactice.
6 iun. 1956 Se naşte la Bucureşti, DOINA FLORIŞTEAN PARON, muzicolog şi profesor.
6 iun. 1931 Moare la Cernăuţi, ALEXANDRU VOEVIDCA (n. 27 mai 1862, Vaslăuţ), folclorist, dirijor de cor şi orchestră. A compus muzică de scenă şi corală. A cules şi publicat folclor din Bucovina şi Moldova. A scris lucrări didactice.
6 iun. 1920 Se naşte la Diţeşti, com. Filipeştii de Pădure, ZAHARIA POPESCU, compozitor, dirijor şi profesor.
6 iun. 1894 Se naşte la Selişte, SABIN DRĂGOI (m. 31 dec. 1968, Bucureşti), compozitor şi folclorist. Promotor al şcolii româneşti contemp. bazate pe transfigurarea folclorului ţărănesc. Pionier al culegerii ştiinţifice a folclorului. Opere, muz. de cam., corală, studii folclorice, culeg. de folclor ("Monografia muzicală a com. Belinţ"), lucr. didactice.
6 iun. 1883 Se naşte la Bolintin, IOANA GHIKA-COMĂNEŞTI (m. 31 ian. 1972, - Elveţia), compozitoare. Muzică vocală, corală.
6 iun. 1829 Theodor Burada încheie redactarea tratatului "Gramatica românească de note pentru fundamentul chitarei compusă după cea evropenească".
6 iun. 1817 Se înfiinţează la Bucureşti o şcoală de muzică la Biserica Sf. Nicolae din Şelari cu profesor numit Petru Manuil Efesiul. Peste zece zile Vodă Caragea numeşte printr-un pitac, pe vornicul Grigore Băleanu ca efor al "noii şcoli de musichie".
7 iun. 1961 Se naşte la Bucureşti, RUXANDRA ARZOIU, muzicolog şi critic muzical.
7 iun. 1878 În grădina Stavri din Bucureşti, George Stephănescu dirijează în primă audiţie "Cântecul gintei latine" de Filippo Marchetti, pe versuri de Vasile Alecsandri.
8 iun. 1965 Moare la Cluj, MIHAIL ANDREESCU-SKELETTY (n. 19 iul. 1882, Iaşi), compozitor şi dirijor. Profesor la Conservatorul din Cluj. Opere, muzică simfonică, de cameră, corală, vocală. Lucrări didactice.
8 iun. 1954 Se naşte la Gherla, GABRIELA AŞTILEANU, compozitoare şi pianistă.
8 iun. 1926 Se naşte la Iaşi, ANATOL VIERU (m. în 1998, Bucureşti), compozitor. Opere ("Ioana", "Praznicul calicilor"), muzic[ vocal-simfonică, simfonică, de cameră, corală, vocală, de film. tudii de muzicologie, vol. "Cartea modurilor".
8 iun. 1919 Se naşte la Bucureşti, FLORIN EFTIMESCU (m. 8 mar. 1974, Bucureşti), compozitor.
9 iun. 1939 Se naşte la Galaţi, ILEANA COTRUBAŞ, soprană.
10 iun. 1959 Se naşte la Târgu-Jiu, PETRE MARCEL VÂRLAN, compozitor, muzicolog, profesor şi dirijor.
10 iun. 1931 Se naşte la Bucureşti, DAN CONSTANTINESCU (m. 6 febr. 1993, Bucureşti), compozitor.
10 iun. 1929 Se naşte la Satu Mare, VASILE HERMAN, compozitor şi profesor.
10 iun. 1922 Moare la Doljeşti, BAZIL ANASTASESCU (n. 21 noi. 1851, Târgu Neamţ), compozitor. Muzică corală şi vocală.
10 iun. 1908 Moare la Berlin, TUDOR FLONDOR (n. 10 iul. 1862, Storojineţ), compozitor. Muzică de teatru (comedia "Rămăşagul"), operete ("Nunta ţărănească", "Noaptea Sf. Gheorghe"), muzică pentru pian, corală, vocală.
10 iun. 1860 Se naşte la Brăila, HARICLEA DARCLÉE (m. 10 ian. 1939, Bucureşti), soprană.
11 iun. 1986 Moare la Bucureşti, NICOLAE JULEA (n. 8 dec. 1908, Craiova), compozitor.
11 iun. 1972 Moare la Sibiu, LUCIA COSMA (n. 13 sept. 1875, Beiuş), soprană.
11 iun. 1954 Se naşte la Bucureşti, ALEXANDRU BĂLĂNESCU, violonist şi compozitor român.
11 iunie 1511 Apare la Mănăstirea Putna culegerea de heruvice, stihirarii, tropare etc. intitulată „Carte de cântece”. Autor este Eustaţie de la Putna (146?-1546), monah, protopsalt, retor (preda rostirea cazaniilor), imnograf, copist şi creator de cântece. Născut în Moldova, a studiat la Muntele Athos. Activitatea la Putna e menţionată în documente între 1493-1546. A condus corul psalţilor la înmormântarea lui Ştefan cel Mare (1504). Autor de „Irmologhion” (culegere cu prima strofă din cântări bisericești).
12 iun. 1906 Primă audiţie la Paris a Dixtuorului op. 14 de George Enescu.
13 iun. 1962 Moare la Bucureşti, EMANOIL CIOMAC (n. 2 febr. 1890, Botoşani), muzicolog. Cronici muzicale, traduceri de librete ("Cneazul Igor" de Borodin, "Faust" de Gounod, "Oedip" de Enescu). Volume: "Enescu", "Viaţa şi opera lui Richard Wagner", "Poeţii armoniei".
14 iun. 1920 Se naşte la Braşov, MIHAI BREDICEANU (m. 5 mar. 2005, Bucureşti), compozitor şi dirijor. Prim-dirijor şi director al Operei Române şi al Filarmonicii din Bucureşti..
14 iun. 1878 Se naşte la Bistra, NICODIM GANEA (m. 24 oct. 1949, Bistra), compozitor. Muzică simfonică, vocală, corală.
14 iun. 1818 Se naşte la Bacău, VASILE ALECSANDRI (m. 22 aug. 1890, Mirceşti), scriitor.
15 iun. 1861 În Gazeta Transilvaniei apare prima menţiune din presa ardeleană despre executarea "Horei Unirii" de Al. Flechtenmacher pe versuri de Vasile Alecsandri.
15 iun. 1715 Din grammata patriarhului Samuil al Alexandriei se constată că la Bucureşti, la Biserica Colţei, existau şcoale pentru felurite învăţături şi de învăţătura cântării. Culegerea elaborată între 1634-1671 conține cântece cu tabulaturi de orgă, conținutul manuscrisului fiind divers.
16 iun. 1928 Se naşte la Bucureşti, SERGIU COMISSIONA (m. 5 mar. 2005, New York), dirijor.
16 iun. 1806 Într-un bilet al postelniciei descoperit de Nicolae Iorga este atestată prezenţa la Curtea Domnească din Bucureşti a trei muzicanţi europeni: Ioan Manghi, Carabichi şi Franţ Truşeschi.
17 iun. 1927 Se naşte la Paşcani, HERO LUPESCU (m. 4 oct. 2007, Bucureşti), regizor.
17 iun. 1902 Se naşte la Constanţa, ROMEO ALEXANDRESCU (m. 21 ian. 1976, Braşov), compozitor, muzicolog, critic muzical şi pianist.
18 iun. 1959 Moare la Bucureşti, ANDREI TUDOR (n. 31 aug. 1907, Brăila), muzicolog. Studii despre George Enescu.
18 iun. 1950 Se naşte la Bucureşti, VLAD OPRAN, compozitor şi profesor.
18 iun. 1841 La Timişoara este prezentată opera "Fidelio" de Beethoven.
19 iun. 1875 Se naşte la Valea Boierească, IOAN VLĂDUŢĂ (m. 4 iun. 1965, Bucureşti), compozitor. Profesor la Conservatorul din Iaşi. Muzică de fanfară ("Marşul ofiţerilor", "Marş eroic"), de cameră, corală, vocală.
20 iun. 1955 Se naşte la Bucureşti, ANDREI TĂNĂSESCU, compozitor, pianist şi profesor.
20 iun. 1934 Se naşte la Cluj, CORNEL ŢĂRANU, compozitor, dirijor, profesor şi muzicolog.
20 iun. 1889 Se naşte la Bucureşti, ALEXANDRU LEON (m. 11 oct. 1932, Bucureşti), compozitor şi pianist. Muzică uşoară.
20 iun. 1858 Nicolae Filimon pleacă în călătorie de documentare artistică în Apusul Europei.
22 iun. 1944 Se naşte la Focşani, PAULA BĂLAN, muzicolog şi profesoară.
22 iun. 1943 Se naşte la Cozmeşti, COSTICĂ BÂZGĂ, muzicolog şi profesor.
22 iun. 1930 Se naşte la Alba Iulia, HOREA EUGEN ARDELEANU, compozitor şi dirijor de fanfară.
23 iun. 1956 Se naşte la Giurgiu, PETRE ŞTEFĂNESCU, compozitor, profesor şi dirijor.
23 iun. 1905 Se naşte la Chişinău, Rep. Moldova, VICTOR IUSCEANU (m. 3 aug. 1976, Bucureşti), compozitor, profesor, dirijor şi violonist român. Profesor la Conservatorul din Bucureşti. Muzică corală, vocală, de cameră, simfonică („Trei tablouri simfonice”), de scenă, lucrări didactice.
24 iun. 1970 Se naşte DOINA SCRIPCARU, soprană.
24 iun. 2027 Se naşte la Chişinău (Republica Moldova), Ioan PAVALACHE, dirijor cor, compozitor şi profesor. A condus Corul „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova” și în același timp Corul Operei Române din Iași. A fondat Corala „Camerata” – Corul Cadrelor Didactice din Iaşi. ,
24 iun. 1885 Se naşte la Teliţa, IVAN MOROZOV (m. 15 sept. 1968, Bucureşti), compozitor. Muzică vocal-simfonică, corală. Cantatele "Dobrogea", "Povestea doinei", "Suită ostăşească".
24 iun. 1860 Al. Berdescu încunoştiinţează Ministerul Instrucţiunii Publice despre preocuparea sa de culegere şi pregătire a unei colecţii de arii naţionale.
26 iun. 1971 Moare la Timişoara, RICHARD CAROL OSCHANITZKY (n. 17 dec. 1901, Sibiu), compozitor. Cantata "Vremuri noi", muzică de cameră, corală, vocală.
26 iun. 1947 Moare la Bucureşti, PETRE ELINESCU (n. 16 aug. 1869, Izvoru Bârzii), lautist şi compozitor.
26 iun. 1921 Se naşte la Galaţi, TEMISTOCLE POPA, compozitor şi instrumentist.
27 iun. 1976 Moare la Suceava, ALEXANDRU ZAVULOVICI (n. 17 iul. 1889, Suceava), compozitor şi dirijor de cor. Muzică simfonică, corală, vocală.
28 iun. 1928 Se naşte la Bucureşti, ADRIAN RAŢIU, compozitor, rnuzicolog şi pedagog.
28 iun. 1912 Se naşte la Roman, SERGIU CELIBIDACHE (m. 14 aug. 1996, Neuville-sur-Essonne, Franţa), dirijor şi compozitor român. Dirijor neîntrecut a simfoniilor lui Anton Bruckner și al impresioniștilor francezi, de la Claude Debussy la Maurice Ravel. Autorul unui impresionant Requiem, a patru simfonii și al unui Concert pentru pian și orchestră.
28 iun. 1901 Se naşte la Geneva, Elveţia, GRIGORE GHIDIONESCU (m. 12 febr. 1968, Bucureşti), compozitor şi pianist român. Muzică simfonică, de cameră, vocală.
29 iun. 1982 Moare la Bucureşti, FLORIA DUMITRESCU-CAPSALI (n. 25 febr. 1897, Bitolia), dansatoare şi coregrafă. Contribuţie deosebită la dezvoltarea baletului românesc.
29 iun. 1857 Se naşte la Braşov, IACOB MUREŞIANU (m. 25 mai 1917, Blaj), compozitor. Muzică vocal-simfonică (poemul dramatic "Mânăstirea Argeşului", "Constantin Brâncoveanu"; baladele "Brumărelul", "Erculeanul", "Şoimul şi floarea fagului", "Muieruşca din Braşeu"), uvertura "Ştefan cel Mare", muzică de cameră, corală, vocală.
30 iun. 1953 Se naşte la Bucureşti, ADRIANA HÖLSZKY, compozitoare şi profesoară.
30 iun. 1949 Se naşte la Alba Iulia, REMUS MANOLEANU, pianist.
30 iun. 1909 Se naşte la Ploieşti, PAUL CONSTANTINESCU (m. 20 dec. 1963, Bucureşti), compozitor, violonist şi dirijor. Profesor la Conservatorul din Bucureşti, membru corespondent al Academiei Române. Muzică simfonică, vocal-simfonică, operă, balet, de cameră, vocală, corală, culegeri şi prelucrări folclorice.

SURSE: Istoria muzicii universale în date de Iosif SAVA şi Petru RUSU, Bucureşti, Editura Muzicală: 1983
Mică enciclopedie muzicală de Iosif SAVA şi Luminiţa VARTOLOMEI, Craiova, Editura Aius: 1997
Baze de date ale proiectului „DOMINO”, cIMeC: 1997-

Copyright: cIMeC 2002-