Domneşti, jud. Argeş - dr. Ion Donoiu, preşedinte al Societăţii Culturale Domneşti 

AVENTURA CHIPULUI UMAN PE MONEDE

Urmărind evoluţia chipului uman pe monede, timp de aproape două milenii, vom fi surprinsi de modul de interpretare a acestuia si vom constata o varietate atât de mare şi surprinzătoare încât putem considera redarea lui ca o adevarată “aventură” - evident vorbind metaforic.

De la frumuseţea clasică grecească la stilizările extreme ale efigiilor dace, a ciudatelor monede celtice, sau a altor “barbarizări” până la revenirea la realismul roman al chipului uman, sau la expresivitatea figurilor de pe medaliile din timpul renaşterii vom fi uimiţi de varietatea stilurilor în care este redat, în funcţie de evoluţia artei, a concepţiilor ideologice, a influenţei artei, epocii şi de talentul gravorilor, fie artişti de marcă sau anonimi talentanţi.

Pentru realizarea succesiunii de fizionomii am realizat fotografii, în majoritate de pe monedele originale din muzee sau colecţii si câteva reproduse din cărţi publicate menţionate la locul respectiv.

Nu exagerez că am fotografiat personal mii de monede, din care am ales pe cele mai reuşite, publicate si în alte lucrări personale. Pentru monedele medievale ale Transilvaniei am reprodus câteva exemplare din catalogul doamnei Ana-Maria Velter, pentru cele celtice am preluat din colecţia Maurice Laffaille iar pentru altele sporadice le-am marcat un semn cu *. Pentru medalii am preluat câteva fotografii din albumul Das Menschemhild auf Munzen un Medaillen realizate de Jean Roubier.

                                                     

                                                                        

                                                                       Ion Donoiu

 

 

Introducere