Proiecte naționale
Home
Monede de aur din colecții românești
Repertoriul tezaurelor monetare din România
Tezaure monetare din România

Monede de aur din colecții românești

 

           Institutul de Memorie Culturală (cIMeC) a initiat, în 1998, realizarea unor proiecte de interes naţional, menite să valorifice bogatul patrimoniu numismatic existent în România.

          Seria Monede de aur din colecţii româneşti, coordonată de dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, îşi propune să contribuie la o mai bună cunoaştere a izvoarelor numismatice, fiind astfel o importantă sursă atât pentru valorificarea patrimoniului cultural naţional, cât şi pentru viitoare studii privind economia monetară din ţara noastră în diferite epoci. În acelaşi timp, realizarea unui catalog al pieselor de aur adunate de-a lungul anilor pe suport electronic în baza naţională de date reprezintă o formă de valorificare a unui fond unic de informaţii de interes naţional, resursă documentară de primă importanţă în evaluarea patrimoniului numismatic şi elaborarea listelor de tezaur naţional.
          Până în prezent, descoperirile numismatice au fost puse în valoare în mod inegal şi dispersat, ceea ce constituie un dezavantaj atât pentru cercetători, cât şi pentru cunoaşterea şi protejarea patrimoniului naţional. Rolul pe care şi-l asumă această serie este de a strânge la un loc nu numai monedele de aur cu loc de descoperire cunoscut, ci toate piesele din această categorie păstrate în cât mai multe colecţii publice. Astfel, sunt acoperite toate epocile, de la antichitate şi evul mediu la perioada modernă şi contemporană. Punctul de plecare al acestui proiect a fost baza de date aflată la Institutul de Memorie Culturală, unde se găseau fişele a 2708 monede de aur.
          
          Obiective
          strângerea laolaltă a descoperirilor de monede de aur, operaţiune benefică pentru cercetarea ştiinţifică;
          crearea unei resurse informaţionale care să servească drept bază pentru clasarea pieselor în patrimoniul naţional;
          punerea la dispoziţia specialiştilor din muzee şi a altor persoane interesate a unui instrument de lucru;
           oferirea unei baze de documentare pentru relizatorii de expoziţii şi pentru istorici;
          existenţa unui instrument important pentru prezentarea valorilor de patrimoniu româneşti în străinătate
          
           Catalogul este realizat pe suport clasic şi suport electronic.
          
           Criteriile de realizare ale unui volum:
          este ordonat pe judeţe şi deţinători (atunci când volumul cuprinde piese din mai multe colecţii);
          în cadrul fiecărui deţinător piesele din aur sunt structurate din punct de vedere cronologic (pentru emisiunile antice şi bizantine) şi alfabetic, după denumirea statului emitent, şi cronologic (pentru emisiunile medievale şi moderne);
          înaintea catalogului propriu-zis este făcută o scurtă prezentare a lotului de monede de aur aflat în colecţia respectivă;
          catalog;
          la sfârşitul catalogului se află planşele color. Monedele sunt reprezentate la scara 1:1, iar cele mai reprezentative şi 1:2;
          volumul este însoţit de Index (State emitente, Suverani, Nominaluri, Ateliere şi Provenienţă), Lista abrevierilor folosite în catalog şi de o Hartă, pe care apar localităţile în care au fost descoperite monedele prezentate (atunci când este cunoscută provenienţa);
          
          Fişa unei monede
          Conform uzanţelor generale în materie de numismatică am optat pentru prezentarea monedelor după modelul redat schematic mai jos.
          
          EMITENT STAT
          EMITENT SUVERAN
          ATELIER
          NOMINAL
          NR. CURENT; METAL; AX; GREUTATE; DIAMETRU; OBSERVAŢII TEHNICĂ
          LEGENDĂ AVERS
          DESCRIERE AVERS
          LEGENDĂ REVERS
          DESCRIERE REVERS
          CATALOG; DATARE
          PROVENIENŢĂ
          PUBLICAT
          NR. INVENTAR
          
          
          La sfârşitul anului 2001 a apărut primul volum din seria Monede de aur din colecţii româneşti, care cuprinde piesele păstrate în colecţiile Muzeului Judeţean Buzău, Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, Muzeului Judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu şi Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.
          Volumul a fost realizat de Aurel Vîlcu şi Mihai Dima, în colaborare cu Ana Dicu, Marian Neagu, Emil Păunescu şi Elisabeta Savu. Cuprinde 381 de monede din aur sau din alte metale, dar care au circulat ca monede din aur, cele mai multe fiind emisiuni otomane din sec. XVIII-XIX.
          Catalogul este precedat de o amplă introducere, semnată de coordonatorul seriei Monede de aur din colecţii româneşti, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu.
          Circa 125 de piese sunt ilustrate (10 planşe color).
          Textul este bilingv, română-engleză.
          
          
          În prezent se află în pregătire al doilea volum al seriei, care va cuprinde monedele de aur antice şi bizantine din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României. Acesta va vedea lumina tiparului la sfârşitul acestui an.

 

Repertoriul tezaurelor monetare din România

 

           Pornind de la informaţiile păstrate în Baza de Date a Patrimoniului Cultural Naţional, în anul 1998, specialiştii Institutului de Memorie Culturală, în colaborare cu Direcţia Muzee şi Colecţii din Ministerul Culturii, au iniţiat realizarea unui repertoriu, care să cuprindă date despre cât mai multe tezaure monetare descoperite pe teritoriul României. Întrucât s-a constatat că în colecţiile muzeelor din ţara noastră se păstrează numeroase tezaure, foarte importante din punct de vedere istoric, nepublicate încă, cIMeC încearcă să pună bazele unei colecţii, care să cuprindă volume dedicate celor mai interesante descoperiri din această categorie.
          
          
           În ciuda unui efort destul de susţinut de publicare a descoperirilor monetare, în speţă a tezaurelor, în reviste de specialitate, Studii şi cercetări de numismatică, Buletinul Societăţii Numismatice Române, Cercetări Numismatice sau în alte publicaţii din care se remarcă în mod deosebit Arheologia Moldovei, Pontica, Apulum, Acta Muzei Napocensis, Acta Musei Porolisensis, Carpica, pentru a da câteva exemple, la care se pot adăuga însă şi multe altele, acesta nu acoperă decât parţial subiectul pentru antichitate şi ev mediu, rămânând aproape cu totul în afara sa cele mai recente, mai ales din secolele XVII-XIX. Numărul de tezaure încă inedite aflate în diverse muzee este considerabil, iar pentru cele publicate materialul este dispersat în numeroase reviste, în unele cazuri implicând chiar verificări sau aduceri la zi a informaţiei.
           Proiect deosebit de ambiţios, Repertoriul merită din plin să fie susţinut şi cât mai curând finalizat, ţara noastră reuşind astfel nu numai să se alăture cu o realizare de mare valoare ştiinţifică, celor care au reuşit să publice repertorii pentru descoperirile de monede romane (tezaure şi izolate), Germania, Austria, Ungaria, Slovacia etc., ori sub un titlu reunind şi bizantine, Italia, sau repertorii pentru tezaurele de monede antice şi separat medievale, Franţa, dar chiar să le depăşească cumva, printr-o lărgire substanţială a cadrului cronologic avut în vedere.
          Desigur, calitatea lucrării ce va rezulta, pe suport electronic şi clasic, va depinde în mare măsură de asigurarea condiţiilor de documentare şi examinare directă a materialului numismatic implicat.

          

Tezaure monetare din România


           Spre deosebire de Repertoriul tezaurelor monetare, ce va cuprinde informaţii esenţiale despre cât mai multe descoperiri, volumele publicate în seria Tezaure monetare din România vor prezenta, sub forma unor cataloage complet ilustrate, câte un depozit monetar. Se vor afla în atenţia editorilor, în primul rând, tezaurele antice, bizantine şi medievale, care au ieşit la iveală în urma săpăturilor arheologice sau care, deşi au fost descoperite întâmplător, au ajuns integral în colecţiile instituţiilor de profil din România.
          Autorii primului volum din această serie, Mihai Dima şi Eugen-Marius Constantinescu, prezintă un tezaur alcătuit din 244 de monede romane de argint din secolele I-II p. Chr., descoperit lângă localitatea Bărăşti, com. Cislău, jud. Buzău. Pentru fiecare monedă sunt oferite, pe lângă datele tehnice (ax, greutate, dimensiuni), descrierea (atunci când apare o variantă faţă de identificatoarele folosite), trimiteri la două sau trei cataloage de referinţă şi numărul de inventar corespunzător. Toate piesele sunt ilustrate avers/revers, pentru a permite celor interesaţi să verifice informaţiile cuprinse în catalog. Textul bilingv (română/engleză) şi ilustraţia de o calitate deosebită fac ca lucrarea să poată fi difuzată şi în instituţii specializate din întreaga lume.