Introducere
Numismatica în România
A doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului următor

          Interesul pentru numismatică s-a manifestat în România de timpuriu, încă din secolul al XIX-lea fiind consemnate preocupări pentru colecționarea monedelor dar și pentru studiul lor științific. Înființarea Muzeului Național de Antichități în anul 1834 a însemnat un prim pas în crearea unor instituții sub al căror acoperământ vor fi realizate importante contribuții numismatice. A doua jumătate a secolului al XIX-lea este caracterizată atât prin apariția unor colecții importante cât și a primelor preocupări pentru catalogarea și cercetarea descoperirilor monetare. Personalități precum V.A. Urechia, Al. Odobescu, Gr. Tocilescu, B.P. Hasdeu și Cezar Bolliac vor impulsiona dezvoltarea cercetărilor numismatice.
          O muncă de pionierat în numismatica feudală românească va întreprinde D.A Sturdza care va publica în anul 1874 la Viena o lucrare dedicată monedelor feudale emise în Țara Românească și Moldova urmată cinci ani mai târziu de o bibliografie a numismaticii românești. Același pasionat de numismatică va dona Academiei Române în anul 1876 o importantă colecție de monede feudale românești. Prin donații și achiziții colecțiile Academiei Române au crescut considerabil în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea.
O altă personalitate a numismaticii românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost Mihail C Sutzu care se va evidenția îndeosebi în studiul monedelor vest pontice.
          Printre marii colecționari de la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul veacului următor se numără și Nicolae Docan care pe la 1906 dăruia Academiei Române o colecție alcătuită din 930 piese în scopul dezvoltării cabinetului numismatic. Importanța acestei donații constă în faptul că sunt numeroase monede moldovenești și muntenești. S-a aplecat îndeosebi asupra monetăriei moldovenești și muntenești, cel mai cunoscut studiu fiind cel legat de numismatica Țării Românești.
          A. Resch a identificat emisiunile monetare al principatului transilvan realizând un tablou aproape complet al acestora în lucrarea Siebenburghische Munzen und Medaillen von 1538 bin zur Gegenwart apărută la Sibiu în 1901. Lucrarea se bazează pe studierea a peste 3000 de piese din Muzeul Brukenthal, Muzeul Național din Budapesta și cabinetele numismatice din Berlin și Viena.
          În preajma anului 1900 înființarea unei Societăți de numismatică în România era iminentă datorită pasiunii și preocupărilor științifice ale unor colecționari. Într-adevar, la 2 decembrie 1903 sunt puse bazele Societății Numismatice Române la inițiativa unui grup de colecționari în frunte cu Mihail C Sutzu, Gr. Tocilescu, D.A. Sturdza și G. Severeanu. În anul 1904 Comitetul de conducere al Societății de numismatică editează primul număr al revistei: Buletinul Societății Numismatice Române.

Perioada interbelică

          Un rol important în organizarea activității Cabinetului Numismatic al Academiei (înființat oficial la 1 ianuarie 1911) l-a avut Constantin Moisil. Timp de aproape cinci decenii (1911-1958) răstimp în care a fost la cârma Cabinetului a contribuit neîncetat la dezvoltarea numismaticii în România atât prin organizarea și sporirea colecțiilor cât mai ales prin articolele publicate în revistele de specialitate. În perioada interbelică s-a trecut la o fază superioară în dezvoltarea numismaticii în țara noastră, de la căutări la formarea unei activități științifice permanente ce a gravitat în jurul Cabinetului Numismatic al Academiei Române și Societatea Numismatică. Este continuată seria Buletinului Societății Numismatice la care se adaugă din anul 1920 și până în 1945 o nouă revistă: Cronica Numismatică și Arheologică.
          O personalitate marcantă a numismaticii românești a fost dr. George Severeanu. Pasionat colecționar, a adunat în timpul vieții peste 11000 monede (grecești, romane, daco-getice, bizantine, medievale). Din 1905 conduce redacția Buletinului Societății Numismatice Române până în anul 1913 când este ales secretar general al Societății Numismatice Române. În cadrul Muzeului Municipal București înființează o secție de numismatică ce a stat la baza Expoziției Numismatice (1956). Din activitatea sa științifică remarcăm studiile de numismatică antică și medievală. În anul 1939 a donat aproape 11 000 monede diverse Primăriei Municipiului București, donație care stă la baza patrimoniului colecției "Maria și dr. George Severeanu'' înființată 17 ani mai târziu.

După 1945 până în prezent

          După 1948 se constată un progres remarcabil în dezvoltarea numismaticii în România. Astfel, s-a trecut de la semnalarea unor descoperiri monetare la realizarea unor studii cuprinzătoare. Cercetarea științifică a fost impulsionată de o nouă generație care activează în această perioadă, dintre care se remarcă: Bucur Mitrea, Octavian Iliescu, Constantin Preda, Gheorghe Poenaru-Bordea, Eugen Chirilă, Constanța Știrbu, Iudita Winkler și Radu Ocheșeanu. Un pas important l-a constituit apariția în anul 1957 a primului număr din Studii și cercetări de numismatică prestigioasă revistă a Institutului de Arheologie. În același an Bucur Mitrea începe să publice Cronica descoperirilor numismatice în revistele Dacia și în Studii și cercetări de istorie de veche. În 1972 este reluată seria Buletinului Societății Numismatice Române publicație care își încetase apariția în anii războiului. În același an este inaugurat Muzeul Național de Istorie a României sub egida căruia apare în 1978 primul număr din Cercetări Numismatice. În urma desființării Cabinetului Numismatic al Academiei Române monedele din argint si bronz din colecția acestuia vor trece sub formă de custodie și transfer la Muzeul Național de Istorie a României. Valoroasa colecție de monede de aur a Cabinetului Numismatic al Academiei a fost depozitată la Banca Națională a României. După 1990, Cabinetul Numismatic al Academiei a fost reînființat și au fost reluate monedele de aur păstrate la Banca Națională.

Bibliografie:

M. Cojocărescu, Dr. George Severeanu, în Buletinul Societății Numismatice Române, nr. 124-128, anii 70-74, 1976-1980, București, 1981, pp. 675-676.
C. Preda, Societatea Numismatică Română la 90 de ani de la înființare, în Buletinul Societății Numismatice Române, nr. 140-141, anii 86-87, 1992-1993, 1996, pp. 9-17.
O. Iliescu, Cabinetul numismatic, în Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România 1867-1967. Cartea Centenarului, București, 1968, pp. 211-225.

Aurel Vîlcu.