MAREA UNIRE DE LA ALBA IULIA - 1 DECEMBRIE 1918

"Stema României datând din 1921 atestând, în limbaj propriu ştiinţei blazonului, drumul poporului român spre împlinirea dezideratului său naţional. Compoziţia înfăţişează o acvilă cruciată purtând însemnele puterii şi având pe piept un ecuson sfertuit cu insiţiune, încărcat cu simboluri heraldice de veche tradiţie: acvila cruciată însoţită de soare şi lună (Ţara Românească); capul de bour cu stea între coarne, flancat de roză şi semilună (Moldova); un leu trecând pe un pod peste valuri naturale (Banatul); acvila ieşindă, însoţită de soare, semilună şi şapte cetăţi (Transilvania); doi delfini afrontaţi (desemnând regiunea maritimă a ţării)."


Arhivele Statutul Bucureşti, fond Comisia consultativă heraldică, anexă, dosar 3


Back
Next