Al XV-lea Seminar Naţional de Etnoarheologie

"focul, lutul, apa şi gestul"

Cluj-Napoca
12 decembrie 2005

Motto
"cum focul în pâine să umbli pe apă cu iubirea de mână... când din lutul intins pe roata rotind in loc de ulcior ..." (Vasile Şelaru, Crescătorul de pietre)
Fotografii
Rezumate
Adela Matis
Cristian Micu
Diana Bindea
Livia Călian
Mihai Wittenberge
Panfil Bilţiu
Toşa Ioan
Viorica Rusu- Bolindet
Cornelia Magda Lazarovici, Gh. Lazarovici
Roşca Simona Teodora
Mihai Rotea

PROGRAM

Orele 9.00 - Cuvânt de deschidere,
Mihai Rotea, Director MNIT
Simona Munteanu, Director MET

Orele 9.30 – moderatori: Călin Ghemiş, Mihaela Mureşan
Florin Gogâltan, Complex ritual de epoca bronzului la Vlaha.
Simona Munteanu, Raportul riturilor de „separare” şi „integrare” cu inventarul de mormânt.
Mihai Rotea, Contribuţii privind metalurgia neferoaselor în Transilvania Preistorică
Adela Mateş, Atitudini colective în lumea rurală privind baticul
Cristian Micu, Frumosul” în arta populară românească
Aurelia Tudor, Călin Ghemiş, Un complex cu râşniţe din Peştera Unguru Mare (Şuncuiuş)
Pamfil Bilţiu, Lupul în obiceiurile de iarnă din Ţara Lăpuşului
Janina Ciocan, „Colindul” şi tradiţiile maramureşene
Mihai Wittenberger, Comportament funerar în cultura Noua din Transilvania

Orele 11.45 - 12 - Pauză

Ioan Toşa
, Bozăritul şi dohotăritul - două industrii ţărăneşti dispărute
Mihai Rotea, Monica Tecar, Complexele arheologice de la Derşida
Diana Bindea, Gospodărirea animalelor în aşezarea Wietenberg de la Derşida. Complexe de cult.
Cornelia Magda Lazarovici, Gh. Lazarovici, Case şi anexe preistorice – sec. XX.
Viorica Crişan, Simbolul ariciului şi scării pe vase dacice.
Teodora Roşca, Sfântul potir” în iconografia românească
Mihaela Mureşan
, Simbolistica grâului în riturile şi credinţele populare româneşti
Viorica Rusu Bolindeţ, Vase ceramice de cult din Dacia Romană
Livia Călian, Păsări şi plante în medalistică
Orele 14.30 Masă rotundă
"Realizări şi perspective în cercetarea etnoarheologică"
"Fixarea temei pentru anul 2006"