Al XVIII-lea Seminar Naţional de Etnoarheologie

Al XVIII-lea  Seminar Naţional de Etnoarheologie

Al XVIII-lea  Seminar Naţional de Etnoarheologie

 

" Rit şi ritual magic. Cine, cu ce, cum şi de ce?"


Cluj-Napoca - Iclod
8-9  decembrie  2008Motto
"cum focul în pâine să umbli pe apă cu iubirea de mână... când din lutul intins pe roata rotind in loc de ulcior ..." (Vasile Şelaru, Crescătorul de pietre)
 

PROGRAM

Ora 10.00 - Cuvânt de deschidere, 

Viorica Crişan, Director al Muzeului  Naţional de Istorie a Transilvaniei
Simona Munteanu, Director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei   

Ora 10.30 – Comunicări
Ora 14.00 – Vizitarea expoziţiei „Măşti şi ritualuri ale carnavalurilor arhaice din Munţii Dolomiţi”

Coordonatori: Zoia Maxim, Simona Munteanu

Comitet de organizare: Voichiţa Damian, Flavia Stoica, George Ciupag
                                                     

Comunicări
Gheorghe Lazarovici, Cluj - Napoca, Coloana în sanctuare şi construcţii de cult
Pamfil Bilţiu, Baia Mare, Desfăcutul de făcătură – o vrajă axată pe magia în lanţ
Simona Munteanu, Cluj - Napoca, Rit şi Ritual Magic (teorie şi metodologie de cercetare)
Paula Mazăre, Alba Iulia, „Ţeserea” destinului – investigaţie etnoarheologică asupra funcţiilor magico-rituale ale activităţilor, ustensilelor şi produselor textile preistorice
Janeta Ciocan, Baia Mare, Cămaşa ciumii în satul Ungureni - Ţara Lăpuşului
Cornel Gaiu, Bistriţa, Manifestări magico-religioase în perioada romană târzie şi începutul epocii migraţiilor
Ioan Toşa, Cluj - Napoca, Strigoi, moroi, pricolici şi vîrcolaci în credinţele populare de la sfârşitul secolului al XIX - lea.
Niculica Bogdan, Ion Ignat, Suceava, Sceptrele cruciforme - de la o interpretare funcţională la cea etnoculturală
Mihaela Mureşan, Cluj - Napoca, Valenţele magico-terapeutice ale grâului.
Camelia Burghele, Zalău, Scenarii magico-ritualice în terapia tradiţională, individuală şi colectivă
Beatrice Ciuta, Alba Iulia, Utilizarea speciei „Allium sativum” cu scop mogico-ritual de-a lungul timpului
Tudor Sălăgean, Cluj - Napoca, „Cartea” Solomonarilor
Ruxandra Alaiba, Iaşi, Complexul Cultural Cucuteni-Tripolie. Cuptoare de ars ceramica - rit şi ritual magic
Dragoş Gheorghiu, Bucureşti, Cuptoare îngropate cu cameră dublă. O perspectivă etnoarheologică şi experimentală
Roxana Crişan, Baia Mare, Poarta – obiect cu funcţie ritualică
Mihai Wittenberg, Cluj - Napoca, Simboluri solare între magie şi profan
Viorica Crişan, Zoia Maxim, Cluj - Napoca, Etnoarheologie experimentală la Ţaga
Voichiţa Damian,  Ritualuri de fondare a casei şi gospodăriei de la Dezmir
Marco Merlini, Rome (Italy), The Danube script as a tool of ancestry ideology in a kinship-based society
Sanda Man, Cluj - Napoca, “Scrierea“ magică
Mihai Nagy, Cluj - Napoca, Elemente de magie „Vodoo”. Istoric, consacrat, victimă