cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
38,9 Kb Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București
Liturghie (română), 1697

        Învățătură Sfântă : adecă sfântă și Dumnezeiască Liturghie / tâlcuire de pe limba grecească pe limba rumâniască, de Eremia Cacavela dascăl ; [pref. de Lupul Bogdan, hatman] ; cu porunca măriii sale [...] Ioan Antioh Constantin Voevod. – (Iași : Tipografia Domnească , 1697). – [6], 265 f. ; in quarto (18 cm.), 20 R. (12,5 x 9,5 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 104
* Pagina de titlu
* Dedicatie catre Ioan Antioh Constantin Voevod semnată „Lupul Bogdan Hatmanu“
* Pe verso titlului se află stema Moldovei
Liturghie (română), 1697 [titlu uniform]
Tâlcuirea Liturghiei [titlu în Bibliografia românească veche]
Cacavela, Ieremia , dascăl . trad.
Cantemir, Ioan Antioh Constantin , domnitor al Moldovei . dest.
Lupul, Bogdan , hatman . pref.
Tipografia Domnească (Iași) . tip.

cuvinte cheie: cărți liturgice ; ritual creștin

DEȚINĂTORI ROMÂNI: DEȚINĂTORI STRĂINI:
Biblioteca Academiei Române, București
| inv. 474 | inv. 475 | inv. 476 | inv. 477 | inv. 478 |
Filiala Arhivelor Statului, jud. Suceava | inv. 3055 |
Mănăstirea Putna, jud. Suceava| inv. 490/1089 |
Library of School of Slavonic and Easteuropean Studies (Marea Britanie, Londra)

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 06 iunie 2000 Victor Toader