cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
93,8 Kb Imagine: foaia de titlu, inv.176
Biblie.N.T. Evanghelie (română), 1644

        Ev[an]gh[e]lie învățătoare / duminecelor preste tot anul și la praznice / domnești, și la sfinți mari aleși / cu porunca și cu cheltuiala Prea luminatului creștin Matei Basarab / Voevod Domn și Biruitoriu a toată Țara Rumânească /și cu nevoința sfântului Chir Theofil / mitropolit a toată Țara Rumânească / tipăritusau întru Dumnezeiască / Lavra, cese cheamă chiamă Monastirea Deal / care iaste Hramul Sfântul Niculae / Văleat / 1644. – ([Mănăstirea Govora] ; Mănăstirea Dealu, 1644). – [4], 708 p. : ilustrații ; in folio (30 x 18 cm.) + [3] f. ms, 19R și 29R. (25 x 15 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 46
* Numerotare greșită a foilor ; tipar roșu și negru cu caractere de două mărimi: 19 rânduri cu caractere mari și 29 de rânduri cu caractere mici
Biblie.N.T. Evanghelie (română), 1644 [titlu uniform]
Evanghelie învățătoare [titlu în Bibliografia românească veche]
Theofil, mitropolit al Țării Românești . ed. ; tip.
Matei Basarab, domnitor al Țării Românești. patron. ; ed.com.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament; catehizări

DEȚINĂTORI ROMÂNI:
Biblioteca Academiei Române, București:
| inv. 176 | inv. 183 | inv. 186 | inv. 187 |
| inv. 188 | inv. 189 | inv. 190 |
Biblioteca Academiei Române, Iași
Biblioteca Centrală Universitară, București:
| inv. 178020 |
Parohia Ortodoxă Târgu-Mureș
Biblioteca Națională, București:
| inv. 293490 | inv. 299795 | inv. 302428 | inv. 834668 |

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 27 ianuarie 2000 Victor Toader