cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
160 Kb Imagine: foaia de titlu, inv.164
Cazania lui Varlaam (română), 1643

        Carte românească / de învățătură dumenecile / preste an și la praznice împărăte / știi și la sv[i]nți mari / cu zisa și cheltuiala a lui Vasile Voivodul și domnul Țarai Mol[dovei] di[n] multe / scripturi tălmăcită din limba slovenească pre limba Romeniască / de Varlaam Mitropolitul / de Țara Moldovei / în tiparul domnesc. în Mănăstirea a trei Steli în Iași de la Hs 1643. – (Iași : [S.n.] , 1643). – [3], 384, 115 f. : ilustrații ; in folio ( 32 x 20 cm.), 19 și 28R. (30 x 18 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 45
Cazania lui Varlaam (română), 1643 [titlu uniform]
Carte de învățătură [titlu în Bibliografia românească veche]
Ilia . gr.lemn
Varlaam , mitropolit al Moldovei . trad.
Vasile Lupu , domnitor al Moldovei . ed.com. ; patron.

cuvinte cheie: catehizări

DEȚINĂTORI ROMÂNI: DEȚINĂTORI STRĂINI:
Biblioteca Academiei Române, București
| inv. 153 | inv. 154 | inv. 155 | inv. 156 | inv. 157 |
| inv. 160 | inv. 161 | inv. 162 | inv. 163 | inv. 164 |
| inv. 165 | inv. 166 | inv. 167 | inv. 168 | inv. 169 |
Biblioteca Academiei Române, filiala Iași
Biblioteca Centrală Universitară, București
| inv. 153522 |
Biblioteca Județeană, Brașov
| inv. 1501 |
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai“, Oradea
| inv. 296.410 | inv. 405.176 |
Biblioteca Națională, București:
|inv. 96947 | inv. 178407 | inv. 293489 | inv. 293695 |
| inv. 293696 | inv. 302427 | inv. 498951 | inv. 499329 |
| inv. 499330 | inv. 528108 | inv. 606072 | inv. 724374 |
Mănăstirea Dragomirna, județul Suceava:
| inv. 1664 | inv. 1675 |
Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“, Suceava | inv. 39 |
Muzeul Național de Istorie al României, București
| inv. 131461 |
Parohia „Adormirea Maicii Domnului“, satul Măzănăiești | inv. 570 |
Parohia „Adormirea Maicii Domnului“, satul Câmpulung | inv. 4422 |
Parohia „Sfântul Nicolae“, satul Grămești
| inv. 2158 |
Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril“, satul Corlata | inv. 1396 |
Parohia Ortodoxă Târgu-Mureș, Târgu Mureș:
|exemplar 1 | exemplar 2 | exemplar 3 | exemplar 4 |
|exemplar 5 | exemplar 6 | exemplar 7 |
Library of School of Slavonic and Esteuropean Studies (Marea Britanie, Londra)

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 16 februarie 2000 Victor Toader