cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
120 Kb Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București
Pravila de la Govora (română), 1640

        Pravila // acesta iaste // direptatoriu de lege // tocmeala sfinților ap[o]s[to]li, toc // mite de 7 saboarea, catri a // cesta și a precuvioșilor părinți învățătorilor lumii // tipărituseau în tipar // ia prea luminatului domn // Io Mathei // Basarab Voevod a toa- // ti Țara Oungrovlahiei // în Manastir[ea]. Govora // V leato [...] iară de // la nașterea lui Hristos 1640. – (Govora : [Melentie Macedoneanul] [Ștefan din Ochirida] , 1640). – in 4 (19 cm.) , 18R (14,5 x 10 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 39
* Pe verso paginii de titlu se află Stema Țării Românești
* Prefața și epilogil sunt scrise în slavonă
Pravila de la Govora (română), 1640 [titlu uniform]
Pravila tipărită de la Govora [titlu în Bibliografia românească veche]
Matei Basarab, domn al Țării Românești. ed.com.
Melentie Macedoneanul, egumen . tip.
Ștefan din Ochirida . tip.
Mihail Mohalie . trad.
  • Muzeul orașului Lipova, județul Arad: | inv. 312 |

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 24 februarie 2000 Victor Toader