COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
160 Kb Foaia de titlu, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.164
Cazania lui Varlaam (română), 1643

        Carte românească de învățătură : din multe scripturi tălmăcită din limba slovenească pre limba Romeniască / de Varlaam ; cu zisa și cheltuiala a lui Vasile Voivodul. – (Iași : În Tipariul Domnesc în Mănăstirea a trei Steli, 1643). – [3], 384, 115 f. : ilustrații ; in folio ( 32 x 20 cm.), 19 și 28R. (30 x 18 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 45
Cazania lui Varlaam (română), 1643 [titlu uniform]
Carte de învățătură [titlu în Bibliografia românească veche]
Ilia . gr.lemn
Varlaam , mitropolit al Moldovei . trad.
Vasile Lupu , domnitor al Moldovei . ed.com. ; patron.

cuvinte cheie: catehizări

Marea Britanie, Londra: Library of School of Slavonic and Easteuropean Studies

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER