COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
115 Kb Foaia 2, caiet 14, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.46 Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1562

       Evangheliar slavonesc / Din porunca Jupânului Hanăș Bégner, eu robul lui Christos, Diaconul Coresi și Tudor Diac ne-am trudit de am scris acéstă carte ; Hanăș Bégner. – (Brașov : [Diaconul Coresi] : [Tudor Diac] : [Hanăș Begner], 1562). – [240]f., 24R. (23 x 12,5 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 11
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1562 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Tudor, diacul. tip.
Benkner, Johannes. tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament


Marea Britanie, Londra: Library of School of Slavonic and Easteuropean Studies

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER