COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
128 Kb Foaia 8 recto, caiet 2, deținută de Biblioteca Academiei, București, inv.96
Zbornic (slavonă), 1580

        Sbornic slavonesc / Din porunca prea sfințitului mitropolit al Ardealului Kir Ghenadie, m'am ostenit cu acéstă scriere eu păcătosul și ticălosul ce me numesc între omeni Coresi diaconul. – (Sas-Sebeș : diaconul Coresi , 1580). – [467]f. : gravuri în lemn ; in folio (28 cm.), 31R. și 32R. (22 x 13,5 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 28
* Ion Bianu îl consideră tipărit de diaconul Coresi

Zbornic (slavonă), 1580 [titlu uniform]
Sbornic slavonesc [titlu în Bibliografia românească veche]
Ghenadie , mitropolit al Ardealului . patron.
Coresi , diaconul . tip.

cuvinte cheie: scrieri religioase; viețile sfinților

Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Jugoslavia, Belgrad: Arhiv Srpske Akademie Nauka I Umetnosti u Beogradu
Jugoslavia, Belgrad: Muzei Srpske Pravoslavne Crkve

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER