COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
Biblie.V.T. Psalmi (slavonă), 1577

        Psaltire slavonéscă / Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu împlinirea sfîntului Duh și cu porunca domnului Io Alexandru Voevod și a fiului său Io Mihnea Voevod și a prea sfințitului mitropolit Serafim, eu păcătosul diacon Coresi am scris acéstă sfântă carte ce se numesce Psaltire [...] . – ([Brașov] : [Coresi], 1577). – [170]f., 31R. și 26R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 20
* Volumul cuprinde mai multe inițiale ornate și trei feluri de ornamente: un frontispiciu cu stema Țării Românești la începutul Psaltirii, un vultur într-o cunună de snopi pe foaia liminară 2 verso, la sfârșitul psalmilor și la sfârșitul volumului și un ornament împletit.
Biblie.V.T. Psalmi (slavonă), 1577 [titlu uniform]
Psaltire slavonească [titlu în Bibliografia românească veche]
Alexandru, voievod . patron.
Coresi, diaconul. tip.
Mihnea, voievod. patron.
Serafim, mitropolit . patron.

cuvinte cheie: cărți bisericești; Vechiul Testament

Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Jugoslavia, Voivodina: Manastir Krušedol

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER