COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
Octoih (slavonă), 1510

       Octoih slavonesc / Octoih, tipărit din porunca lui Io Vlad Voevod și stăpânitor întregei Țeri a Ungro-Vlahiei și a celor de lângă Dunăre în anul 7018 (1510), ostenindu-se întru acesta ieromonachul Macarie. – (Târgoviște : Macarie, 1510)

* Până în acest moment nu se cunosc exemplare în țară, iar Ioan Bianu reproduce în Bibliografia Românească Veche descrierea Octoihului făcută de către Karataev. Acesta menționează că un exemplar al acestuia se află la muntele Atos, în Biblioteca Mănăstirii Hilindar.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 2
Octoih (slavonă), 1510 [titlu uniform]
Octoih slavonesc [titlu în Bibliografia românească veche]
Macarie . tip.

cuvinte cheie: cultul ortodox; cărți bisericești

Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER