COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
64,6 Kb Fotocopie foaia 4, caiet 1, deținută de Biblioteca Academiei, București, inv.27
Apostol (slavonă), 1547

        Ispisașese sie stie i bitviie cnighi, glemi pracsi, v dni blgovearnago... . – (Târgoviște : Mănăstirea Dealu : Dimitrie Logofăt nepot al lui Bojidar , 1547). – [268]f. ; in quarto (19 cm.), 22R. și 23R. (14,5 x 9 cm.)
* la începutul Apostolului se află un ornament pătrat, ocupând o jumătate de pagină și având în mijloc Stema Țării Românești într-o cunună
* În colofonul unuia din exemplarele de la Mănăstirea Hilandar este menționată imprimarea „din porunca lui Iliaș, domn al Moldovei“
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 7 și vol.IV. 7-8
* Ion Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche că în lista manuscriselor și tipăriturilor vechi din Mănăstirea Hilandar, descrise de Sava de la Hilandar se citează, pe lângă Apostolul tipărit în 1547, un alt Apostol, de același format, tipărit în același an și cu următoarea notiță pe ultima foaie: „Din porunca Domnului Io Iliașcu Voevod și a mamei sale Doamna Elena, eu păcătosul și cel mai mic dintre omeni Dimitrie Logofet, nepotul lui Bojidar am făcut acestă scriere [...] în anul 1547.“
Apostol (slavonă), 1547 [titlu uniform]
Dimitrie Liubavici , logofăt [nepotul lui Bojidar] . tip.
Oprea Petru . tip.
Mircea Ciobanul , domnitor . patron.
Iliaș, Dimitrie , domn al Moldovei . patron.

cuvinte cheie: ritual creștin; faptele apostolilor

Grecia, Athos (Muntele): Monê Hagiou Paulou
Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Jugoslavia, Belgrad: Narodna Biblioteka Srbije
Jugoslavia, Jasenovo (Voivodina): Srpske Pravoslavna Crkva
Jugoslavia, Malo Središte: Manastir Hopovo
Jugoslavia, Prizren (Serbia): Episkopski Muzei
Jugoslavia, Belgrad: Arhiv Srpske Akademie Nauka I Umetnosti u Beogradu
Jugoslavia, Belgrad: Arhiv Srpske Akademie Nauka I Umetnosti u Beogradu

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER