COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
Minei (slavonă), 1567-1569

        Sbornic slavonesc. partea II / Eu păcătosul diacon Coresi am scris acéstă carte, împreună cu 5 ucenici. – ([S.L.] : [diaconul Coresi], 1568). – [222]f., 31R.

* Ioan Bianu, în Bibliografia românească veche, vol.I, 15, afirmă că deși acest Sbornic a fost tipărit în două volume, nu se cunoaște decât volumul doi (Minei pe lunile februarie - august) 222 foi, tipărit în 1568.
* Virgil Cândea op. cit. precizează că unicul exemplar cunoscut din Sbornic vol. I sau Minei de praznice lunile septembrie - februarie, tipărit de Coresi înainte de 1567-1569 se află în Bulgaria. Citează însă apoi și un Minei aflat la Mănăstirea Hilandar (Muntele Athos), Grecia, care se pare că este un alt exemplar sau eventual o altă ediție a acestui Minei.
Minei (slavonă), ante1567-1569 [titlu uniform]
Sbornic slavonesc partea a II-a [titlu în Bibliografia românească veche]
Minei de praznice [titlu catalogator]
Coresi, diaconul. tip.

cuvinte cheie: scrieri religioase; viețile sfinților

Bulgaria, Sofia: Okrăzen Naroden Muzey
Grecia, Athos [Muntele]: Monê Hilandariou

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER