COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
120 Kb Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.147
Antologhion (slavonă), 1643

        Antologhion. – s''vr''zenija pervie napecatasja. – (Câmpulung : Ștefan, ieromonah , 1643). – [10], 494 f. : ilustrații ; in folio (30 x 19 cm.), 34R. (22 x 13 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 44
* Unele exemplare au ca patron pe Theofil, mitropolitul Ungrovlahiei, trecut pe pagina de titlu ; vezi Bibliografia românească veche vol. I, p.128 și vol. IV, p.189
Antologhion (slavonă), 1643 [titlu uniform]
Ștefan, ieromonah. tip.
Melchisedec, din Pelopones, egumen al mănăstirii Adormirea Maicii Domnului (Câmpulung). pref.
Theofil, mitropolit al Ungrovlahiei. patron.
Cunotovici, Ioan. tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Vechiul Testament; Noul Testament

Bulgaria, Sofia: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij (R.C. XVII, 9)
Jugoslavia, Belgrad: Narodna Biblioteka Srbije
Jugoslavia, Idjoš (Voivodina): Srpske Pravoslavna Crkva
Jugoslavia, Idvor (Voivodina): Srpske Pravoslavna Crkva
Jugoslavia, Pavliš (Voivodina): Srpska Pravoslavna Crkva
Jugoslavia, Srpska Crnja (Voivodina): Srpska Pravoslavna Crkva

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER