COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
Biblie.N.T. Evanghelie (slavonă), 1583

        Evangheliar slavonesc / [tipărit de] Diaconul Coresi ; Mănăilă. – ([S.L.] : [Diaconul Coresi] : Mănăilă, 1583). – [205]f. ; in folio, 22R. și 25R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 31
* Până în acest moment nu se cunosc exemplare în țară, dar Ioan Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche că un exemplar defectuos din acest evangheliar se găsește la mănăstirea Hilandar. Acest lucru îl confirmă și V. Cândea în op. cit. și semnalează în plus un exemplar la Biblioteca Națională din Sofia, Bulgaria
* Bianu datează ac. ediție 1583 și o semnalează la Hilandar.
* La fel afirmă și Hilandarec.
* Virgil Cândea, deși trimite la B.R.V. I 31 (deci la ediția din 1583), susține o tipăritură a lui Coresi și Mănăilă, executată la Sebeș în 1579, deci în același an cu cea tipărită de Coresi și Mănăilă la Brașov și menționată în B.R.V. I 23.
Biblie.N.T. Evanghelie (slavonă), 1583 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Mănăilă, tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament

Bulgaria, Sofia: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij, (RC. 579.6)
Grecia, Athos [Muntele]: Monê Hilandarion

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER