COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
106 Kb Foaia 1, caiet 2, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.89
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1579

        Evangheliar slavonesc / [tipărit de] diaconul Coresi, Mănăilă. – ([S.l.] : [Coresi] : [Mănăilă], 1579). – [208]f. ; in folio (28 cm.), 24R. și 23R. (23,5 x 14 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 23
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1579 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Mănăilă. tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament

Bulgaria, Sofia: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER