COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
139 Kb Foaia 2 verso, caiet 6 a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.85
Triod (slavonă), 1578

        Triod slavonesc / Din porunca domnului Io Alexandru Voevod și a fiului seu Io Mihnea Voevod, eu păcătosul diacon Coresi am scris aceste cărți cu 5 ucenici, dela facerea lumei în anul 7086. – ([Brașov ?] : [Coresi], 1578). – [291]f. ; in folio (27 cm.) ; 28R.(23 x 14 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 21
Triod (slavonă), 1578 [titlu uniform]
Triod slavonesc Brașov, 1578 [titlu în Bibliografia românească veche]
Triod al postului [titlu catalogator]
Alexandru al II-lea Mircea, voievod. patron.
Coresi, diaconul. tip.
Mihnea Turcitul, voievod. patron.

cuvinte cheie: cultul ortodox; slujbe înainte de Paști

Bulgaria, Sofia: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij
Jugoslavia, Voivodina: Manastir Velika Remetea

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER