COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
110 Kb Foaia 1 a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.9
Biblie N.T. Evanghelie (slavonă), 1512

       Evangheliar slavonesc / Cu porunca Domnului I[o] Basarab marele Voevod, eu întru Christos rob călugărul Macarie am ostenit pentru acéstă carte... . – (Târgoviște : [Macarie], 1512). – [290]f., 20R. (19 x 12 cm.)

* Cuprinde trei frontispicii cu ornamente împletite, unul reprodus de trei ori, altul de două ori și al treilea cu stema Țării Românești.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 3
* V. Cândea o denumește Tetraevanghelie
Biblie N.T. Evanghelie (slavonă), 1512 [titlu uniform]
Evangheliarul lui Neagoe Basarab [titlul-catalogator]
Macarie . tip.
Neagoe Basarab, voievod . patron.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Biblia N.T.

Bulgaria, Sofia: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij
Bulgaria, Sofia: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij
Grecia, Athos (Muntele): Karyai (Prôtaton)
Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Jugoslavia, Belgrad: Narodna Biblioteka Srbije
Jugoslavia, Voivodina: Manastir Hopovo
Jugoslavia, Vršac: Eparhija Banatska Vladicanski
Jugoslavia, Sremski Karlovci: Arhiv Srpske Akademje Nauka I Umetnosti u Karlovicima

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER