CIMEC
LACUL.
„Lacul codrilor albastru /
Nuferi galbeni îl încarcă“

semnat stg. jos: Hoeflich, 1949.Valentin Hoeflich
Desen colorat
Popescu Gogan,Petre
ECOURI EMINESCIENE ÎN ARTA PLASTICĂ
- București: Editura Meridiane, 1989.

LACUL

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

Și eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult și parc-aștept
Ea din trestii să răsară
Și să-mi cadă lin pe piept;

Să sărim în luntrea mică,
Îngînați de glas de ape,
Și să scap din mînă cîrma,
Și lopețile să-mi scape; Să plutim cuprinși de farmec
Sub lumina blîndei lune -
Vîntu-n trestii lin foșnească,
Unduioasa apă sune !

Dar nu vine... Singuratic
În zadar suspin și sufăr
Lîngă lacul cel albastru
Încărcat cu flori de nufăr