CIMEC
FĂT-FRUMOS DIN TEI.
„Flori de tei în părul negru /
Și la șold cu corn de-argint. //
Și-ncepu încet să sune“

Guașă pe carton
semnat stg. jos: AC /1/944.Alexandru Ciucurencu
Popescu Gogan,Petre
ECOURI EMINESCIENE ÎN ARTA PLASTICĂ
- București: Editura Meridiane, 1989.

FĂT FRUMOS DIN TEI

- Blanca, află că din leagăn
Domnul este al tău mire,
Căci născută ești, copilă,
Din nevrednică iubire.

Mîni în schit la sfînta Ana
Vei găsi la cel din stele
Mîngîierea vieții tale,
Mîntuirea feței mele.

- Nu voi, tată, să usuce
Al meu suflet tînăr, vesel
Eu iubesc vînatul, jocul;
Traiul lumii alții lese-l.

Nu voi părul să mi-l taie,
Ce-mi ajunge la călcîie,
Să orbesc cetind pe carte
În fum vînăt de tămîie. - Știu mai bine ce-ți priește,
Las' de-a lumii orice gînd,
Mîni în zori de zi pleca-vom
Către schitul vechi și sfînt.

Ea aude - plînge. Parcă
Îi venea să plece-n lume,
Dusă de pustie gînduri
Și de-un dor fără de nume.

Și plîngînd înfrînă calul,
Calul ei cel alb ca neaua,
Îi neteză mîndra coamă
Și plîngînd îi puse șeaua.

S-avîntă pe el și pleacă,
Păru-n vînturi, capu-n piept,
Nu se uită înainte-i,
Nu privește îndărăpt. Pe cărări pierdute-n vale
Merge-n codri făr' de capăt,
Cînd a serei raze roșii
Asfințind din ceruri scapăt.

Umbra-n codri ici și colo
Fulgerează de lumine…
Ea trecea prin frunza-n freamăt
Și prin murmur de albine;

În mijloc de codru-ajunse
Lîngă teiul nalt și vechi,
Unde-izvorul cel în vrajă
Sună dulce la urechi.

De murmur duios de ape
Ea trezită-atunci tresare,
Vede-un tînăr, ce alături
Pe-un cal negru stă călare. Cu ochi mari la ea se uită,
Plini de vis, duioși plutind,
Flori de tei în păru-i negru
Și la șold un corn de-argint.

Și-ncepu încet să sune,
Fermecat și dureros -
Inima-i creștea de dorul
Al străinului frumos.

Părul lui i-atingea părul,
Și atunci c-obrazul roș
Ea apleacă gene lunge
Peste ochii cuvioși.

Iar pe buze-i trece-un zîmbet
Înecat, fermecător,
Care gur-abia-i deschide,
Cea uscată de amor. Cînd cu totului răpită
Se-ndoi spre el din șele,
El înceată din cîntare
Și-i grăi cu grai de jele,

Ș-o cuprinde de călare -
Ea se apără c-o mînă,
Însă totuși lui se lasă,
Simte inima că-i plină.

Și pe umărul lui cade
Al ei cap cu fața-n sus;
Pe cînd caii pasc alături,
Ea-l privea cu suflet dus.

Numai murmurul cel dulce
Din izvorul fermecat
Asurzește melancolic
A lor suflet îmbătat. Lun-atunci din codri iese,
Noaptea toată stă s-o vadă,
Zugrăvește umbre negre
Pe cîmp alb ca de zăpadă.

Și mereu ea le lungește,
Și urcînd pe cer le mută,
Dar ei trec, se pierd în codri
Cu viața lor pierdută.

La castel în poartă calul
Stă a doua zi în spume,
Dar frumoasa lui stăpînă
A rămas pierdută-n lume.