CIMEC
LUCEAFĂRUL
"Și din adînc necunoscut / Un mîndru tînăr crește"