CIMEC
ÎMPĂRAT ȘI PROLETAR. "Căci flamura cea roșă cu umbra-i de dreptate"