CIMEC
FĂT-FRUMOS DIN TEI.
„Flori de tei în părul negru / Și la șold cu corn de-argint. // Și-ncepu încet să sune“