CIMEC
STRIGOII.
"Călări ei intru-nuntru și porțile recad; / Pe veci pieriră-n noaptea mărețului mormînt"