CIMEC
LUCEAFĂRUL
"O, vin odorul meu nespus / Și lumea ta o lasă; / Eu sînt luceafărul de sus, / Iar tu să-mi fii mireasă."