CIMEC
LASĂ-ȚI LUMEA TA UITATĂ
"Vin cu mine rătăcește / Pe cărări /.../"