CIMEC
LUCEAFĂRUL
"O, vin odorul meu nespus / Și lumea ta o lasă"